Tư vấn thiết kế

Khối tư vấn thiết kế: Chuyên tư vấn thiết kế các công trình cao ốc, nhà dân dụng,

văn phòng, các công trình công cộng ....