Tư vấn thiết kế

Mẫu hợp đồng thiết kế

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất

PHÚ MỸ KHANG xin gửi tới quý khách mẫu hợp đồng thiết kế giữa PMK và khách hàng khi khách hàng có nhu cầu thiết kế và thi công nội thất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***************

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT
Số: 00/00/HĐTK-PMK

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20xx tại TP. HCM , chúng tôi đại diện cho các bên ký Hợp đồng gồm có:


Bên giao (Bên A):

 • Địa chỉ: ……………………………………………………………………
 • Điện thoại: ……………………………….
 • Email: ……………………………….
 • MST: ………………………………
 • Tài khoản số: ……………………………………………………………………
 • Đại diện: …………………………………..
 • Chức vụ: ………………………………….

 

Bên nhận (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÚ MỸ KHANG

 • Đại diện: Ông ................................ Chức vụ : Giám đốc.
 • Địa chỉ: 221 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. HCM
 • Điện thoại:
 • MST: 0313591791
 • Số tài khoản:
 • Email:


Hai bên thống nhất ký hợp đồng thiết kế nội thất với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng:

Bên A giao cho Bên B thiết kế nội thất nhà số……..  , đường …. , với diện tích thiết kế là:…..m². với với đơn giá là ……….. đ/m²  và nội dung công việc như sau:

 • Nội dung công việc: Bên B sẽ thực hiện các việc sau đây
 • Khảo sát hiện trạng.
 • Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3 chiều.
 • Thiết kế mặt bằng bố trí nội thất.
 • Thiết kế chi tiết trần, tường, sàn.
 • Cung cấp hồ sơ chi tiết nội thất (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật).
 • Thiết kế chi tiết hệ thống điện, nước, mạng (nếu có).
 • Thiết kế sân vườn, tiểu cảnh (nếu có).
 • Tổ chức thi công và giám sát ( nếu bên A yêu cầu).
 • Đi mua vật liêu cùng bên A theo đúng thiết kế ( nếu bên A yêu cầu).

 

 • Hồ sơ thiết kế và Phương thức bàn giao:

Hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết gồm:

 • Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
 • Phối cảnh tổng thể công trình.
 • Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.

Hồ sơ kỹ thuật đầy đủ gồm:

 • Bảng mô tả chi tiết thi công (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, qui cách kỹ thuật); mã số sơn tường
 • Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).

Phương án được bên A lựa chọn sẽ được in ra với đầy đủ hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết và hồ sơ kỹ thuật khi bên B bàn giao cho bên A khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.


Điều 2: Tiến độ thực hiện hợp đồng:

Bên B sẽ triển khai công việc cho Bên A theo từng giai đoạn:

Giai đoạn 1: Hồ sơ phác thảo ý tưởng bao gồm:

 • Các mặt bằng bố trí.
 • Thuyết minh ý tưởng.
 • Ảnh minh hoạ.
 • Các mặt bằng bố trí nội thất.
 • Các mặt đứng.
 • Phối cảnh nội thất các phòng.
 • Thời gian: Muộn nhất là ngày :

Giai đoạn 2: Hồ sơ thiết kế (Bao gồm hồ sơ nội thất và Hồ sơ kỹ thuật) bao gồm:

 • Các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt.
 • Phối cảnh tổng thể công trình.
 • Các chi tiết kiến trúc phục vụ thi công.
 • Bảng mô tả vật liệu thi công.
 • Các hồ sơ kỹ thuật chi tiết liên quan (điện, nước…).
 • Thời gian: Muộn nhất là ngày :

 

Điều 3: Trị giá hợp đồng:

 • Đơn giá gói thiết kế: ………………. VNĐ.
 • Diện tích thiết kế: ………m²
 • Tổng giá trị hợp đồng : ................................. VNĐ.

Bằng chữ: .............................................................................. đồng chẵn.


Điều 4: Phương thức thanh toán: (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

 • Bên A thanh toán cho bên B: 50%  giá trị hợp đồng khi hợp đồng được ký.
 • Bên A thanh toán cho bên B: 30% giá trị hợp đồng khi bên B hoàn tất giai đoạn 1 (Thiết kế sơ bộ).
 • Bên A thanh toán cho bên B: 20% giá trị hợp đồng còn lại khi bên B bàn giao bản thiết kế có đầy đủ kích thước theo phương án mà bên A đã chọn.

 

Điều 5: Bất khả kháng.

 • Các hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài tầm kiểm soát của các bên hoặc các thảm hoạ khác chưa lường hết được.
 • Một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên các bên có nghĩa vụ tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 • Khi xảy ra sự kiện bẩt khả kháng, các bên phải thông báo cho nhau kịp thời để cùng phối hợp giải quyết.
 • Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của các bên thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra hiện tượng bất khả kháng.

Điều 6: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp .

 • Tranh quá trình thực hiện nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng thì hai bên có trách nhiệm giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thương lượng
 • Trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra toà án kinh tế TP. HCM để phán xử. Quyết định của Toà án Kinh tế là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện vô điều kiện, lệ phí toà án do bên thua chịu.

Điều 7: Tạm dừng và hủy bỏ hợp đồng.

7.1  Tạm dừng hợp đồng:

 • Do lỗi của Bên A hoặc Bên B gây ra.
 • Do những điều kiện bất khả kháng gây ra: Do các hiện tượng tự nhiên mà hai bên không thể kiểm soát được. Khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra hai bên phải thông báo kịp thời cho nhau.
 • Các trường hợp do sự thoả thuận của hai bên.

Thời gian và mức đền bù tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận, khắc phục

7.2  Huỷ bỏ hợp đồng:

Một bên có quyền huỷ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

Huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết.

Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng sẽ không có hiệu lực từ khi huỷ bỏ.

Điều 8: Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên .

8.1  Quyền và nghĩa vụ của bên A.

 • Bên A cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ pháp lý, chỉ dẫn khu vực mặt bằng liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng của bên B
 • Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thiết kế, phê duyệt và thi công xây dựng công trình.
 • Nghiệm thu, thanh toán khối lượng thực hiện cho bên B theo đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng.
 • Bên A cử: Ông (Bà)………………………………..làm chủ nhiệm công trình để phối hợp giám sát bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng.

8.2  Quyền và nghĩa vụ của bên B.

 • Thực hiện các nội dung trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ thiết kế của đơn vị mình
 • Không tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên A hoặc người có thẩm quyền.
 • Phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị thi công thực hiện bản vẽ thiết kế đã phê duyệt
 • Xem xét và giải quyết kịp thời đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế.
 • Phối hợp với bên A tham gia nghiệm thu các công việc đã thực hiện. Ký biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công.
 • Đảm bảo thực hiện việc giám sát tác giả tại công trường vào những thời điểm cần thiết.
 • Thực hiện các phần việc sửa lỗi nếu các lỗi này thuộc trách nhiệm thiết kế của bên B. Tuy nhiên, hết thời gian 3 tháng kể từ ngày bàn giao hồ sơ thiết kế cuối cùng, bên B sẽ không có trách nhiệm về các lỗi trên.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Khi kết thúc mỗi giai đoạn thiết kế, hai bên sẽ có một buổi làm việc để cùng xem xét các bản vẽ, các sửa đổi nếu có và thông qua hồ sơ. Sau mỗi cuộc họp như vậy sẽ có một danh sách các yếu tố đã được thông qua và các yếu tố cần sửa đổi, danh sách này sẽ do hai bên cùng xác nhận.
 • Trường hợp hai bên đã thống nhất phương án thiết kế, nếu bên A có yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì bên A phải chịu chi phí phát sinh tương ứng với diện tích sửa đổi và đơn giá ghi trên hợp đồng. Thời gian tiến hành sửa đổi được hai bên thoả thuận và tính vào thời gian hợp đồng.
 • Bên B cử ông(bà)……………... Chức vụ: Chủ trì thiết kế, Điện thoại: ……………. chịu trách nhiệm liên hệ với bên A khi có yêu cầu.

Điều 9: Điều khỏan chung .

 • Thời hạn hiệu lực hợp đồng: Được tính hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi hai bến ký biên bản thanh lý hợp đồng. Bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.
  Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ chủ động thương lượng giải quyết.
 • Trong qúa trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi về giá cả thì phải làm thanh quyết toán bổ sung theo giá mới tại thời điểm thực hiện.
 • Hợp đồng này, và các tài liệu liên quan phải được các bên quản lý, bảo mật theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bên nào vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Bên B phải cung cấp cho bên A toàn bộ các tài liệu cần thiết để thực hiện các dự án đã được hai bên nhất trí. Tuy nhiên, bên B sẽ giữ bản quyền tác giả đối với tất cả các tài liệu đã cung cấp cho bên A. Bên A không có quyền sử dụng các tài liệu được cung cấp (bản vẽ, văn bản …) vào bất cứ một dự án nào khác ngoài khuôn khổ dự án này.

Hai bên thống nhất thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các điều khoản của hợp đồng này

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ khi thanh toán.


Đại diện bên A                                                      Đại diện bên B